Flerfaglige forløb

Her følger en beskrivelse af de flerfaglige opgaver.

Materialet kan findes i Materialekasse under Flerfaglige.

Udførlig beskrivelse af undervisningsforløbene findes i lærervejledningen.