www.SamirNepal.dk

SamirNepal.dk2 er beregnet til undervisningen i engelsk 3.- 4. klasse og indeholdende flerfaglige opgaver.

I SamirNepal.dk2 vil der til hvert enkelt tema være en opgave, der kan løses med et af Skoletubes programmer. Hold øje med den blå fugl.
I skoletube har vi endvidere oprettet en ressourcekanal på skoletube, hvor film, lyd og billeder kan hentes:
http://www.skoletube.dk/group/SamirNepal_dk