Om SamirNepal.dk

SamirNepal.dk er et gratis undervisningsmateriale støttet med midler fra Danidas oplysningbevilling. Materialet er udarbejdet af Grethe Grønkjær og Bo Westersø.

Brugen af undervisningsmaterialet kræver ikke den store forberedelse.